top of page
B1A04E5D-7AC6-4227-8A03-F0428087AA93.jpg

Schedule 2024

8th March

Luxe TGA

Programme 2024
Atara Film Studio
Programme 2024

9th March

United Cinema

Programme 2024

Lobby

Programme 2024
Programme 2024

10th March

Luxe Papamoa

Village Cinema

Programme 2024
Programme 2024
bottom of page